Alice Kraemerová

japanoložka a tlumočnice
Background

Informace

Alice Kraemerová je japanoložka a propagátorka japonské kultury.


Vystudovala japanologii a anglistiku a poté pracovala jako odborná tlumočnice, překladatelka i jako lektorka japonštiny a angličtiny. V 80. letech působila jako odborná asistentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v 90.Přednáška

Japonsko je zemí mnoha odlišností. Tato přednáška se pokusí vysvětlit, jaké jsou paradoxy japonského chování a v čem tkví jejich příčina na základě historických souvislostí ale i současných trendů v japonské společnosti. Bude řeč o každodenním životě, o vztahu k cizincům, o rozvrstvení společnosti, vnímání času a prostoru. Jak už kdysi dávno konstatoval João Rodrigues (1561?1562? – 1633?1634?), jeden z prvních portugalských misionářů, v Japonsku je všechno naopak a do jisté míry zůstává tento postřeh v platnosti i dnes.Odkazy


NOVINKY

Chci dostávat aktuální informace o festivalu.


JAPONSKÉ DNY V OSTRAVĚ


Background