Vlastislav Matoušek

Shakuhachi
Background

Informace

Doc.Vlastislav Matoušek, Ph.D. Absolvoval kompozici a postgraduální kurz hudební teorie na Hudební fakultě AMU v Praze. V roce 1996 jako stipendista Japan Foundation studoval hru na shakuhachi  u Kifu Mitsuhashiho v Tokiu a japonskou tradiční hudbu konzultoval u profesora Osamu Yamaguti v Ósace.


Doc. Matoušek je skutečný mistr japonské tradiční flétny. V roce 2022 byl oceněn Řádem vycházejícího slunce se zlatými paprsky s rozetou za přispění přátelských vztahů mezi Japonskem a Českou republikou.Vystoupení

Poslech zvuků japonské flétny Shakuhachi je návykové. Její tóny zní jako šumění větru v listech kurun stromů. Jako voda tekoucí ze skalistých hor. Užijte si úžasný koncert.NOVINKY

Chci dostávat aktuální informace o festivalu.


JAPONSKÉ DNY V OSTRAVĚ


Background